x

Genel

ARMAS UTK Uyuşturucu Tespit Kiti, Uyuşturucu Test Sisteminin bir parçası olarak alkol dışında bağımlılık yaratan her türlü uyuşturucu maddelerin ve/veya metabolitlerinin kullanan kişilerin ağız sıvısından(tükürükten) alınan örnekle tespit edilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu yöntem, ön tespit amaçlı olup pozitif sonuçlara uygulanacak yaptırımlardan önce teyide ihtiyaç duyulmaktadır.

UTK Test Kiti aynı anda 9 çeşit uyuşturucu madde tespiti yapabilme imkanı sağlamaktadır. Talebe göre madde sayısı ve maddelerin eşik değerleri değişiklik gösterebilmektedir. Opsiyonel sunulan UTK Tespit kiti üzerindeki RFID kimlik etiketi vasıtasıyla UTC tespit cihazı hangi maddeleri hangi eşik değerlerine göre analiz edeceğini, UTK kitinin kulanım süresinin dolup dolmadığını, kitin daha önce kullanılıp kullanılmadığını, lot ve seri numarası gibi bilgileri kullanıcıdan bağımsız olarak tespit edebilmektedir. Kit daha önce kullanılmış veya süresi dolmuşsa kullanıcı uyarılır ve analiz başlamayarak güvenli ölçüm sağlanmış olur.

UTK Tespit kiti tek kullanımlıktır ve test stripleri ile ağız sıvısı toplama setinden oluşur. Bazı modellerde ağız sıvısı toplama pedi tespit kiti ile tümleşik iken bazı modellerde ağız sıvısı toplama pedi ayrıdır.

Özellik

  • Test kitine entegre edilmiş tükürük toplama pedi ile kolay kullanım
  • Entegre ped haricinde toplama pedi ile örnek toplanma imkanı
  • Test kitinin üzerinde numunenin uygun şekilde toplandığını gösteren kontrol çizgileri
  • Lot, üretim tarihi, son kullanım tarihi, test kit içerik bilgilerini içeren,
  • Test kit numarasını içeren, madde tiplerini ve seviyelerini gösteren,
  • Tanıtılan kit dışındaki kitin kullanılarak cihazın yanıltılmasını engelleyen
  • RFID tanıma sistemi (opsiyonel)
  • CE sertifikası (EMC ve LVD uygunluk)

 

UTK- Test Kiti Paketi Üzerindeki Bilgiler


UTK Test Kiti
AĞIZ SIVISI (SALYA) ÖRNEĞİ TOPLAMA YÖNTEMLERİTİP-1)
AĞIZ SIVISI (SALYA) TOPLAMA PEDİ AYRI TİP


Ağız sıvısı toplama pedi vasıtasıyla denek ağzından numune sıvı(salya) toplanması sağlanır. Pedde toplanan sıvı, “sıvı damlatma haznesinin içerisine sıkılır va haznenin kapağı kapatılır. Haznenin uç kısmındaki damlalık açılır ve Test kiti üzerindeki küçük 3 pencereden stripler (şeritler) olan kısımlara 3’er damla damlatılır. Okuma penceresinden gözüken test şeritlerinin tümünde kırmızı renk değişimi başladığında Kit, ARMAS UTC Test Cihazına doğru yönde takılır (bkz. UTC Kullanım Kılavuzu).

TİP-2) AĞIZ SIVISI (SALYA) TOPLAMA PEDİ TÜMLEŞİK TİP


ARMAS UTK Test Kitine örnek toplama pedi koruyucu kapağı açılır ve tümleşik numune toplama pedi ile denek ağzından numune sıvı toplanması sağlanır. Okuma penceresinde her üç çubukta da kırmızı renk değişimi başladığında analiz için yeterince ağız sıvısı toplanmış demektir. Test kitinin kapağı kapatılarak Kit, ARMAS UTC Test Cihazına doğru yönde takılır.Test Maddeleri
 
MADDEEŞİK DEĞER (ng/ml)
Amfetamin (AMP)50
Metamfetamin (MET)50
Ekstazi50
Benzodiazepinler (BZD)20
Kokain (COC)30
Opiatlar (OPI)40
Esrar (THC)25
** DİĞER MADDELERİ SORUNUZ** DİĞER EŞİK DEĞERLERİNİZİ SORUNUZ